حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

فیلتر روغن فیلتر البرز

روغن موتور یکی از اساسی‌ترین اجزای مکانیزم‌های مکانیکی و صنعتی به‌شمار می‌رود. بدون روغن موتور هیچ کدام از سیستم‌های مکانیکی و صنعتی مانند موتور خودرو و سایر دستگاه‌ها نمی‌توانند بر نیروی اصطکاک بین قطعات غلبه کنند و کار خود را ...
admin